II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania zarządzania: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność, 12-13 III 2018 r. Toruń

program

 

Poniżej przedstawiamy program konferencji. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień.

Program II Międzynarodowej Konferencji Naukowej:
„Wyzwania zarządzania: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność”
12-13 III 2018 r. Toruń

Miejsce konferencji: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, al. Solidarności 1-3 Toruń

 

12 II 2018 (poniedziałek)

9:00-10:00 Rejestracja

10:00-12:30 SESJA INAUGURACYJNA (sala kameralna)
Debata: Sytuacja gospodarcza kraju na tle Unii Europejskiej i Świata

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych  Energii Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Uczestnicy:
Jadwiga Emilewicz
– Minister Przedsiębiorczości i Technologii
dr Jerzy Kwieciński
– Minister Inwestycji i Rozwoju
Krzysztof Tchórzewski
– Minister Energii
Paweł Borys
– Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
dr Marek Cywiński
– Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services
Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu PZL - ŚwidnikTomasz Sakiewicz – Redaktor Naczelny „Gazeta Polska”
Sławomir Jastrzębowski – Redaktor Naczelny „Super Ekspress”

 

13:00-14:30 I Tura paneli dyskusyjnych  zgodna z programem dostępnym na stronie XXV Forum Gospodarczego Welconomy

14:40-16:10 II Tura paneli dyskusyjnych zgodna z programem dostępnym na stronie XXV Forum Gospodarczego Welconomy

16:20-17:50 III Tura paneli dyskusyjnych  zgodna z programem dostępnym na stronie XXV Forum Gospodarczego Welconomy

 

16:20-17:50 I sesja Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Wyzwania zarządzania: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność” 

 • dr Andrzej Lis, dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK (UMK Toruń) Tworzenie efektów synergicznych pomiędzy procesami międzyorganizacyjnego i wewnątrzorganizacyjnego uczenia się: Analiza przypadku procesów absorpcji wiedzy zewnętrznej i sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwie Frauenthal Automotive Toruń
 • prof. Tetyana Lepeyko (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuznets’a) Profil współczesnego ukraińskiego menedżera wraz z azjatyckim stylem zarządzania
 • dr Sergii Vasylyk (Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuznets’a) Zastosowanie CSR wobec pracowników – najlepsze praktyki
 • dr Inna Khovrak (Krzemieńczucki Narodowy Uniwersytet Mychajła Ostrogradskiego) Społeczna odpowiedzialność uniwersytetów dla zrównoważonego rozwoju: wyzwania i możliwości
 • dr Jolanta Maj (Politechnika Opolska) Determinanty zbierania danych CSR w polskich przedsiębiorstwach
 • dr Piotr Bębenek (Politechnika Opolska) Kreatywność i zarządzanie innowacjami jako współczesny model kompetencyjny dla menedżerów
 • dr Viktoriia Moskalenko (Narodowy Uniwersytet Technologii Żywienia w Kijowie) Główne aspekty przywództwa w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego na Ukrainie
 • dr Aneta Szymańska, Łukasz Płoszczański (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu) CSR jako narzędzie brandingu do budowania kultury korporacyjnej prowadzącej do zrównoważonego biznesu i satysfakcji pracowników

18:00-19:30 II sesja Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Wyzwania zarządzania: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność” 

 • prof. Zygmunt Waśkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Anna Jasiulewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Rola i wykorzystanie kompetencji przedsiębiorstwa w procesie wdrażania innowacji marketingowych 
 • mgr Yong Lu, Marek Nieznański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) „Ja” unikam straty, „My” szukamy współzależności: Przepisy i samo-konstruowanie jako determinanty w regule większości
 • mgr Anna Kurzak (Politechnika Częstochowska) Aspekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju
 • inż. Weronika Kawecka, inż. Anna Damilak (Politechnika Łódzka) Startup – miejsce dla liderów, nie kierowników
 • Anna Horzela (Politechnika Śląska) Wyzwania CSR
 • mgr Tomasz Grodzicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Kobiety jako menedżerowie w największych korporacjach Świata: niedoceniony potencjał
 • mgr Paulina Bies (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Zarządzanie ryzykiem jako czynnik ciągłego doskonalenia organizacji
 • mgr Patrycja Gulak-Lipka, mgr Michał Jagielski, mgr Patryk Taciak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Wkład pracowników w działania CSR przedsiębiorstwa
 • Alicja Mikołajczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Wybrane strategie mikro i małych przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

19:30-19:40 Zamknięcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Wyzwania zarządzania: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność” 

18:00-19:30 IV Tura paneli dyskusyjnych zgodna z programem dostępnym na stronie XXV Forum Gospodarczego Welconomy

 

13 marca 2018 (wtorek)

9:30-11:00 I Tura paneli dyskusyjnych zgodna z programem dostępnym na stronie XXV Forum Gospodarczego Welconomy

11:10-12:40 II Tura paneli dyskusyjnych zgodna z programem dostępnym na stronie XXV Forum Gospodarczego Welconomy

12:50-14:20 III Tura paneli dyskusyjnych zgodna z programem dostępnym na stronie XXV Forum Gospodarczego Welconomy

Konferencja w Toruniu